Május 17-19-én hatvankilenc év után felekezetközi evangélizáció volt a felvidéki Rozsnyó szórványgyülekezetében, Csucsomban, a szépséges kis faluban. Szöllős Sándor bácsi még emlékezett Joób Olivér szolgálatára, amely 1941-ben volt a helyi iskolában. Manapság a református és evangélikus hívek együtt tarják istentiszteleteiket a baptista imaházban. Nem ritka, hogy kiegészülve katolikusokkal, négy felekezet képviselői imádják együtt mindannyiunk Atyját. Az átlagos létszám még így is csak 15-20 fő. Most mégis estéről estére megtelt a község művelődési háza: tizennégy településről érkeztek a testvérek. Tudjunk róluk, ízlelgessük nevüket, imádkozzunk értük, kössük össze a szálakat: Pelcőc, Vígtelke, Szalóc, Kőrös, Berzéte, Jólész, Rozsnyó, Sajógömör, Lice, Szádalmás, Körtvélyes, Várhosszúrét, Tornagörgő. A Szlovákiához tartozó Felvidéken a magyar evangélikus gyülekezetek több nehézséggel is küzdenek. Sokat köszönhetünk református testvéreinknek (így a rozsnyói Molnár Árpádnak is, az alkalom fő szervezőjének), akik sokszor kisegítik egyházunkat, gyülekezeteinket. Úgy éreztük a csucsomi estéken, hogy eljött közénk Isten országa, hiszen békében, szeretetben, Isten áldott jelenlétében voltunk együtt négy felekezetből nagyrészt magyarok, de jöttek szép számmal cigányok és szlovákok is.