A 2007. március 21-22-én Piliscsabán tartott szokásos éves missziói konzultáción ezúttal több mint ötvenen vettek részt: missziós munkások, lelkészek, esperesek. A fő téma az egyházmegyén belüli missziói munka, a gyülekezetek együttmunkálkodása és az erőtlen közösségek segítése volt.