Nyomtatás

A megbocsátásról (cikk)

Pünkösd ünnepét a keresztyének az idén világszerte június 4-én tartják. Nekünk, magyaroknak, ez egyben a Trianonra emlékező nemzeti összetartozás napja is. ...

 Egy nappal korábban, szombat délután öt órától egy, az ünnepre hangoló irodalmi estet szerveztek a Cleveland Nyugat oldali református templomban. A résztvevőket Tamási Éva tiszteletes asszony köszöntötte, elénekeltük a Jézus, te égi szép kezdetű éneket és nemzeti imánkat, a Himnuszt, majd a kezdő imában a házigazda azért fohászkodott, hogy „átélhessük  a testvéri közösség csodálatos érzését”. A kisgyerekek énekeltek és szavaltak, három felnőtt ünnepi verset mondott, az énekkar három pünkösdi éneket adott elő. A fél órás bevezető program után Szeverényi János evangélikus missziói lelkész tartott vetített képes előadást.

A jeles budapesti vendég bemutatkozásában beszélt gyermek- és ifjúkoráról, Isten-kereséséről, és a teológus pályán való elindulásáról. Megtudtuk, hogy egy békéscsabai 12 gyermekes, család 11. tagjaként született. Szülei egyszerű, de imádkozó-bibliaolvasó emberek voltak. Ilyen környezetben felnövekedve mégis szinte menekült mindenfajta vallásos tevékenységtől, fényképész mesterséget tanult, profi fotós lett. Öt év múlva barátai hívására ment el újra a békéscsabai templomba, ezúttal rátalált Istenre, megtért és hamarosan teológiai tanulmányokat kezdett. A lelkészi pályát, úgy tűnik, igen korán kiszélesítette, konferenciákat, munkatársképző tanfolyamokat szervezett, Vezess! címmel ifjúsági módszertani lapot szerkesztett, átjárt Erdélybe és Kárpátaljára, segítette az ifjúsági munkát. Immár 14 éve, hogy Budapesten az Evangélikus Missziói Központ és a Magyar Evangélikus Rádiómisszió igazgatója, a Híd evangélikus missziói magazin főszerkesztője. Fontos megbízatásai és szerteágazó tevékenysége ellenére előadásában nem saját személye, hanem munkatársai kaptak hangsúlyt: lelkészek és laikusok, tudós, művész, vagy egyszerű emberek. Történeteket is mondott, majd minden kép mellé, sok esetben olyan emberekről, akik csodával határos változásokon mentek át. Szíve vágya, hogy folytatódjon ez a munka. „Istenünk, áldd meg a magyarokat: megtéréssel, szolgálattal” – mondotta befejező imájában, majd az Ézsaiás próféta könyve 43. rész első verséből idézett: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”

Hamar eltelt és pontban hét órakor ért véget a hetven perces előadás. Az összejövetel szeretetvendégséggel zárult. Pünkösdvasárnap, az észak-amerikai körútján lévő Szeverényi János két istentiszteleten is hirdet igét. Várhatóan tovább szól az ünnep fő üzenete. Az irodalmi est és mottója ezt már beharangozta: „Szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által” (Róm 5,5b).

Szilágyi László

Bocskai Rádió, Cleveland, 2017. június 4.

 

DSC_4343.jpg DSC_4346.jpg DSC_4357.jpg

DSC_4362.jpg DSC_4363.jpg DSC_4366.jpg

DSC_4367.jpg