Nyomtatás

A megbocsátásról (cikk)

Az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió és az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) 2016. július 3. és 6. között közös nyári konferenciát tartott a piliscsabai Béthelben. A missziói otthont megtöltötte az ország minden részéből érkezett mintegy kilencven fő missziós lelkületű keresztyén. Az idei mottó az Útmutató éves (Ézs 66,13) és heti (Ézs 43,1) vezérigéje volt. Az igei tanítások Istennek erről, az Ószövetség evangélistája által kijelentett kettős üzenetéről szóltak; erősítve a résztvevők küldetését, akik vallják, hogy minden keresztyén misszionárius!

IMG_7029.JPG IMG_7036.JPG IMG_7043.JPG

IMG_7052.JPG IMG_7053.JPG IMG_7058.JPG

IMG_7065.JPG IMG_7069.JPG IMG_7071.JPG

IMG_7079.JPG IMG_7080.JPG IMG_7087.JPG

IMG_7094.JPG IMG_7103.JPG IMG_7124.JPG

IMG_7127.JPG IMG_7149.JPG IMG_7155.JPG

IMG_7162.JPG IMG_7163.JPG IMG_7168.JPG

IMG_7174.JPG IMG_7180.JPG IMG_7186.JPG

IMG_7195.JPG IMG_7199.JPG IMG_7202.JPG

IMG_7209.JPG IMG_7214.JPG IMG_7215.JPG

IMG_7217.JPG IMG_7221.JPG IMG_7234.JPG

IMG_7236.JPG IMG_7237.JPG IMG_7240.JPG

IMG_7247.JPG IMG_7248.JPG IMG_7251.JPG

IMG_7254.JPG

 

Fotó: Erdész Zoltán


„Ne félj, mert megváltottalak… enyém vagy!”

Isten jelenvaló vigasztalása a misszióban

Az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió és az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) 2016. július 3. és 6. között közös nyári konferenciát tartott a piliscsabai Béthelben. A missziói otthont megtöltötte az ország minden részéből érkezett mintegy kilencven fő missziós lelkületű keresztyén. Az idei mottó az Útmutató éves (Ézs 66,13) és heti (Ézs 43,1) vezérigéje volt. Az igei tanítások Istennek erről, az Ószövetség evangélistája által kijelentett kettős üzenetéről szóltak; erősítve a résztvevők küldetését, akik vallják, hogy minden keresztyén misszionárius!

Csupán néhány gondolatforgácsot adhatunk itt közre az elhangzott szívet-lelket bátorító programokból. Ám a konferencia legfontosabb hanganyagai hamarosan elérhetőek lesznek az Evangélikus Missziói Központ valamint a tudósító honlapján.

Szemerei János püspök vetítettképes megnyitó előadásában áttekintést adott a reformáció öt évszázados hazai történetéről és kitért a nyugati (dunántúli) egyházkerület legfontosabb történelmi eseményeire is.

A reggeli imaközösségekben a bel- és külmisszió szinte minden területéért felhangzott a könyörgő, hálaadó szó. Az áhítatok a főtéma üzenetét bontották ki: Lupták György az ének szerepét hangsúlyozta a vigasztalásban. Ezt édesapja történetével szemléltette, aki a háború alatt a haláltól való megmenekülését az Erős vár a mi Istenünk kezdetű énekünknek köszönhette. A konferencia kántori szolgálatát is ő látta el a magával hozott elektromos zongorával.

Pintér Márta bátorított: Isten megőrzi tanúit s még félelmek között is biztonságban lehetünk és bizonyságot kell tennünk gondviselő szeretetéről.

Délelőttönként előadások hangzottak el: B. Pintér Márta arról szólt, hogyan vigasztal Isten a családban. Bödő Sándor, a Nyitott Szív szolgálat munkatársa helyreállító programjukat ismertetve a gyermekkori bántalmazásokból való gyógyulás lehetőségéről beszélt. Bálintné Kis Beáta a kenyai árvákról tartott vetítettképes előadást, s beszámolt a három afrikai missziói szolgálatuk legfontosabb eseményeiről. Saját felvételei a gyermekek szenvedéséről és nyomoráról megrázó erővel hatottak a jelenlévőkre. Bálint Zoltán aktuális jó hírekkel jött; vetítettképes előadása az evangélium mozambiki terjedését szemléltette az ott robbanásszerűen növekvő evangélikus gyülekezetekben.  

A délutáni négy bibliakörben mindenki szóhoz juthatott; az elhangzottakról folyt a beszélgetés az előadók vezetésével.

Bizonyságtételek is szóltak Isten megmentő és megőrző szeretetéről: Duszka József nyugalmazott rendőrnyomozó és egy kínai család is vallottak Istennel való találkozásról, megtérésről.

Győri János Sámuel a magával hozott Hammond orgonán az ötven éves Hermons együttes, valamint a Hallelujah énekeiből szólaltatott meg közismert ébredési énekeket, amelyeket a jelenlévők vele együtt zengtek. Elkísérte őt négy pesterzsébeti gyülekezeti tag, akik nemcsak bemutatták ezeket az énekeket, de a szerzőiket is ismertették.

Az esti evangelizációs alkalmakon az örömhír bátorító ereje megérintette a jelenlévőket: Lupták György Isten vigasztalását tolmácsolta, hogy fontosak vagyunk számára, megváltott, ismer bennünket és megőriz. A vigasztalás üzenetét továbbadni másoknak: ez a mi küldetésünk! Győri János Sámuel pedig ezt a tényt helyezte minden jelenlévő szívére: Jézus megváltó műve nemcsak érted történt, hanem helyetted is!

A „morzsaszedés” is hagyomány a konferencián. Többen elmondták, hogy átélték a megújulást, az Isten érintését, és erőt kaptak ahhoz, hogy hazatérve megtalálják a helyüket és feladatukat az Úr missziójában. Egy idős testvérnő örömmel számolt be arról, hogy most, itt találkozott egy hatvan éve nem látott, gyermekkori barátnőjével. Két „morzsa” között Balogh Tibor evangéliumi énekekkel vigasztalta s örvendeztette a missziós csapatot, akik elé Szeverényi János záró igehirdetésében az Útmutató éves, heti és szerdai négy igéjéből lelki „svédasztalt” terített. Szólt Isten megszentelő jelenlétéről a misszióban, ezért nem kell félnünk; ő mindig velünk van.

A záró úrvacsorai szolgálat liturgiáját B. Pintér Márta végezte. A résztvevők az Úristen jelenvaló vigasztalását, bocsánatát Krisztus testében és vérében átélve, szívükben felbátorodva indultak szerte a küldetésre, a vigasztalás jó hírének továbbadására.

Garai András

 

Hangfelvételek:

http://misszio.lutheran.hu/eloadas/misszioi-konferencia/1202-nyari-konferencia-2016