Nyomtatás

Az ország különböző részeiről érkezett hívek 2015. október 10-én együtt hallgatták a bizonyságtételeket, igehirdetéseket, imádkoztak és gondolkodtak a nap témájáról, amely ezúttal így szólt: „Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni?” 

A gyülekezőket a Korálsziget előadásában felhangzó ismert énekek köszöntötték.

Szeverényi János missziói lelkész után Szemerei János püspök szólt az ország minden tájáról egybegyűltekhez.

A miskolci Luther-kórus énekekkel és szóban elhangzó bizonyságtétellel is készült.

A délelőtti igehirdetésben Ittzés István ny. lelkész szólt a tiszta szív fontosságáról, a boldogmondás alapján: "Boldogok a tiszta szívűek."

Szekciókra oszlott az ezerfőnyi gyülekezet: dr. Koch Béla orvos hívatása és hite alapján szólt a szív állapotáról; Grendorf Péter angyalföldi lelkész a tisztaság boldogságáról beszélt; a jelenlévő siket csoport szekcióját is többen meglátogatták (vezetői Ponicsán Erzsébet lelkész és Bokros Andrea jeltolmács voltak); Deák László kispesti lelkész a világban való tisztán maradásról szólt; dr. Garádi Péter a misszióról szóló csoportja is sokakat vonzott; Endreffy Géza budaörsi lelkész feleségével és a jelen lévőkkel közösen dolgozta fel témáját: Boldogok a házasok.
D. dr. Harmati Béla ny. püspök és Bakay Péter lelkész a boldogság forrásáról, ill. Jézus boldogság-megfogalmazásáról szólt. Verasztó János répcelaki lelkész és Göllner Pál szekciója a megtérés boldogságát, ill. a boldogság jézusi ajándékát hozta a résztvevők elé.
Sándor Frigyes miskolci lelkész és Bozorády András nyíregyházi lelkész az áldás és a boldogság kapcsolatáról, ill. a növekedés boldogságáról szólt. 
Az üldözöttek boldogságáról egy koreai misszionárius szólt Jó András csoportjában. Szemerei János püspök az igére alapozva (Hegyi beszéd), Malik Péter lucfalvai lelkész imakörben dolgozta fel a nap témáját.

A délutáni folytatásban a Kőszikla Baptista Gyülekezet lelkésze, Kovács Imre köszöntötte a jelenlévőket, majd a gyülekezetből érkezettek jelnyelvi énekükkel dicsérték Istent.
A bizonyságtételek Isten nagyságáról és kegyelméről szóltak, aki lenyúl a mélybe, és megtalál a "magasban" is minket. Boros Lajos egy éve szabadult több évtizedes börtönélet után, megújult, szolgáló élettel.
Somody Imre közgazdászt üzleti és emberi elismerések sora után elérte a kudarcok sora, a kiüresedés, amiből az Úr hozott neki is szabadulást és új célokkal megáldott életet.

Sándor Frigyes igehirdetésében újra felhívta a figyelmet: csak tiszta szívvel láthatjuk meg Istent. Tiszta szívet pedig Jézus Krisztus teremt bennünk váltságáldozatával. 

Az úrvacsorai liturgiát Gerőfiné dr. Brebovszky Éva vezette.

 

IMG_6357.JPG IMG_6358.JPG IMG_6359-jo.JPG

IMG_6363.JPG IMG_6370.JPG IMG_6375.JPG

IMG_6382.JPG IMG_6398-jo.JPG IMG_6401.JPG

IMG_6405.JPG IMG_6408.JPG IMG_6414.JPG

IMG_6417.JPG IMG_6426.JPG IMG_6428.JPG

IMG_6430.JPG IMG_6436.JPG IMG_6437.JPG

IMG_6443.JPG IMG_6445.JPG IMG_6448.JPG

IMG_6453.JPG IMG_6455.JPG IMG_6456.JPG

IMG_6461.JPG IMG_6463.JPG IMG_6464.JPG

IMG_6469.JPG IMG_6470.JPG IMG_6475.JPG

IMG_6481.JPG IMG_6484.JPG IMG_6488.JPG

IMG_6493-jo.JPG IMG_6496.JPG IMG_6510.JPG

IMG_6515.JPG IMG_6518.JPG IMG_6525.JPG

IMG_6532.JPG IMG_6533.JPG IMG_6534.JPG

IMG_6538.JPG