Új szívet adok nektek!

Isten Igéje teremt hitet, egyházat. A teremtettség az ő szava által jött létre. A mínuszba, halálba süllyedt világnak, egyháznak is ő adott életet a megváltásban és lehetőséget a folyamatos megújulásra.  ...

Jézus a testet öltött Ige. Ezt az igét kapta a 16. századi – egyházra nem nagyon hasonlító – szervezet is. Luthernek és mindazoknak, akik befogadták az élet beszédét mennyei perspektívák nyíltak személyes és közösségi életükben. Erre az Igére van szüksége a ma egyházának is. Életet, hitet, megújulást, jövőt csak Istentől kaphatunk. Urunk megtérésre, megújulásra hív minket az október 14-i országos evangelizáción is.  Ő szól, Ő hív, Ő adhat új szívet.

Szeretettel várunk minden „szomjas” testvérünket, hozzátartozóikat, munkatársaikat, szomszédjaikat erre az éves nagy találkozóra, amely a reformáció kezdete ötszázadik évfordulójának ünnepén eszköz lehet Urunk kezében.

A nap fő igehirdetője Ulrich Parzany német evangélikus lelkész, Európa-szerte ismert evangelista lesz, zenei vezetője pedig Győri János Sámuel. A programot a Szlovéniából, Muravidékről érkezik magyar-szlovén zenekar szolgálata színeseíti.

A szekciók nagy részében a hallott igehirdetés által felvetett témákat beszélhetik meg a résztvevők a reformáció jegyében. Néhány szekcióba egyedi tartalmak is bekerültek. Az egyik helyszín a felújított evangélikus múzeum lesz.

A délután folyamán hárman tesznek tanúságot arról, hogy mit cselekedett életükben Isten.

Jó hagyományunk szerint útra bocsátó igehirdetéssel és úrvacsorai közösséggel zárul a nap.

Jöjjetek, íme minden kész!

Az Evangelizációs és Missziói Bizottság nevében:

Szeverényi János