Nagyobb a szívünknél

Az Élő víz füzetek sorozat 8. részében a presbiteri szolgálat kerül fókuszba.
Dr. Garádi Péter, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) elnöke, a révfülöpi presbiterképző előadója, korábbi budaörsi gyülekezeti felügyelő evangélikus presbiterek által feltett, közel száz kérdésre válaszol.

Megrendelhető az Evangélikus Missziói Központtól