Nyomtatás

Missziói konferencia 2013Hangfelvételek, beszámoló és képek a konferenciáról

„Törekedj békességre, és kövesd azt!” (Zsolt 34,15)

Az év igéje volt a mottója az Evangélikus Missziói Központ által szervezett piliscsabai konferenciának 2019. június 30. és július 3. között.

 

Előadó Téma Meghallgatás Letöltés
Szemerei János püspök: Jöjjetek énhozzám!
(Mt 11,28) 
áhítat
Lupták György: Nincs békesség! (Jer 6,14) áhítat
Száva Lajos: Az alvilágból Krisztushoz bizonyságtétel
Olaj-Rabóczky Anett és Olaj Dávid: Életvédelem bizonyságtétel
Prókai Ilona lelkészfeleség bizonyságtétel
Prókai Árpád: Hogyan juthatok békességre? (Kol 1,20) igehirdetés
Lupták György: Béketeremtés (Mt 5,9) áhítat
Jánosa Attila börtönlelkész: Bűn, bűnhődés, új élet előadás
Jánosa Attila kérdések és válaszok
Jeanne-Marie Wenckheim Dickens előadás
Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza: IstenSzeretők* énekes-verses előadás
Prókai Árpád bizonyságtétel  
Kondor Péter: Törekedj békességre! (Zsolt 34,15) igehirdetés
Wheeler-Mezei Virág bizonyságtétel

* Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza színművész házaspárként osztottak meg a jelenlévőkkel személyes történeteket, a következő énekekkel, versekkel és Betti hegedűjátékával egybefűzve (sorrendben): Én hogy szeressem Őt (ének); Sík Sándor: Játékszer II. + Isten hegedűjén; Szeretethimnusz; Itt vagyok most, jó Uram (ének); Mert Ő küld száz csodát (ének); Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm; Tóth Árpád: Isten oltó-kése; Kell ott fenn egy ország (ének); Ellen Nitt: Azt hittem; Az ima (The Prayer) (ének); Gyóni Géza: I.N.R.I.; Johnny Welch gondolatai; Hallelujah (ének)

Fotók a konferenciáról

 

Indián úrvacsorája

Szeretjük a konferenciákat. Már az előkészületek is örömet adnak: megtalálni, elkérni az Úrtól a fő témát, az ahhoz illeszkedő igéket; felkérni az előadókat, bizonyságtevőket. Fontos az éneklés, a zene. Jó elővenni a régi és az új énekeket. „Aki énekel, kétszeresen imádkozik” (Augustinus). Már a Lélek általi éneklés alatt megszólíthat minket Isten. Egyházunk nagy kincsei a konferenciáknak helyet adó intézmények szerte az országban: hegyvidéken (Piliscsaba, Mátra), tóparton (Balaton). Több egyházmegyének és gyülekezetnek van a találkozáshoz saját helyszíne az ország különböző pontjain.

Évtizedek óta szervezek, vezetek különböző programokat, konferenciákat, és nem tudom megunni. Jó megélni a különböző korosztályok családias közösségét. Építő tapasztalat a sokféleség. Sokféleség a hit megélésében és gyülekezeti, nemzetiségi, családi, társadalmi hátteret illetően. Így voltunk együtt az idei missziói konferencián június 30-tól július 3-ig a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonban. Az ilyen találkozó hasonlít a vitorlázáshoz. A sikeres hajózás feltétele, hogy a jármű tiszta legyen, a műszerek hibátlanok, és minden a helyén legyen. De mozdító szél nélkül az egész nem működik. Ezért a „szélért”, az isteni jelenlétért imádkozunk minden esetben.

Az év igéje volt a mottó: „Törekedj békességre, és kövesd azt!” (Zsoltár 34,15) Több aspektusból közelítettek a témához az igehirdetők, előadók: Szemerei János, Kondor Péter püspökök, Lupták György, Luptákné Hanvay Mária, Prókai Árpád lelkészek.

Egy piliscsabai házaspár, Olaj-Rabóczky Anett és Olaj Dávid a magzatvédelemről szóltak. Anett korábban átélte a magzat elvesztésének traumáját. Több év küzdelem, gyötrelem, ima után Isten megáldotta megtisztulással, új élettel, jó házassággal és négy gyermekkel. Férjével sok lánynak, asszonynak segítenek ebben a rendkívül fajsúlyos, egész társadalmunkat érintő kérdésben.

A bűn, bűnhődés, megtérés, újrakezdés mindenkit érinthet, de most profi bűnözőkről, maffiózókról hallottunk Jánosa Attila börtönlelkésztől és Száva Lajos Vazultól az egykori alvilági vezetőtől, aki a börtönben élte át az újjászületést. A Száva családról sokan hallottak a rendszerváltás utáni években. Élet-halál urai voltak. Isten megkönyörült a „keresztapán”. A börtönmisszió segítségével nagy belső tusák, harcok után megbékélt Istennel. A börtön mosdójában adta át életét, vallotta meg bűneit Megváltójának.

IstenSzeretők címmel adtak elő ihletett összeállítást Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza színművészek: verseket, dalokat, megérintő hitelességgel. Színfoltja volt konferenciánknak Jeanne-Marie Wenckheim Dickens dobozi grófnő, aki nyolcévesen volt kénytelen elhagyni hazáját és kalandos, számtalan fordulatban gazdag életet élt több országban. Hatvanévesen tért haza falujába. Beköltözött az elhagyott, omladozó plébániára, éveken át szervezte a hitoktatást, támogatta a szegényeket.

Életében először vett részt ilyen programon Indián barátunk, hűséges kutyájával, Tarzannal. Indián a maga készítette kis kunyhóban lakik Pest egy rejtett zugában. Állami gondozottként nőtt fel, sok bántás, fájdalom érte. Elveszettként sodorta az élet. Évekkel ezelőtt megtért, megszabadult a szenvedélybetegségből. Amikor jeleztem neki, hogy a záró istentiszteleten, ha szeretne, ő is vehet úrvacsorát, azt felelte, hogy régen vágyódik erre, de méltatlannak érzi magát. Boldogan biztattam, így életében először vette magához a fáradtakat magához hívő Pásztor testét és vérét. Isten asztalánál Indiánnak is van helye. Az asztal mellett pedig Tarzan kutyának is.

Egy ilyen konferenciához hozzátartoznak a reggeli imaközösségek, az éjszakai séták, beszélgetések, a kötelező cukrászdalátogatás, jóízű étkezések, anekdotázások. Ezeken keresztül is megtapasztalhattuk Urunk felénk áradó szeretetét és a testvéri közösséget.

Szeverényi János az Evangélikus Élet magazinban megjelent írása.