Evangélikus Missziói Központ

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
(Mt 28,19–20)

 

 

 

„Te vagy a látás Istene.”

Missziói és munkatársi konferencia az Evangélikus Missziói Központ szervezésében július 2-től 5-ig (vasárnap estétől szerda délig) a piliscsabai Béthel Missziói Otthonban

 

 

 

Béthel Missziói Otthon:

2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8–12.

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA