Evangélikus Missziói Központ

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
(Mt 28,19–20)

 

 

 

  • március 11.   Élet korlátok nélkül – Nick Vujcic a Budapest Sportarénában
  • március 22.    Missziói konzultáció – Budapest, Luther Otthon
  • május 13.       Északi Egyházkerület missziói napja – Csömör
  • május 20.       Déli Egyházkerület missziói napja – Soltvadkert
  • május 21.       Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület missziói napja – Celldömölk
  • június 19–23. Protestáns missziói lelkészkonferencia – Révfülöp
  • július 2–5.      Missziói és munkatársi konferencia – Piliscsaba (Evangélikus Missziói Központ)
  • október 14.    Országos evangelizáció – Budapest, Deák tér
  • október 15.    Missziói nap a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa missziói bizottságának szervezésében – Kaposvár