Evangélikus Missziói Központ

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
(Mt 28,19–20)

 

 

 

Két év szünet után újra meghirdetjük az evangelizációs és missziói munkatársképző találkozót. Olyanok is bekapcsolódhatnak, akik eddig nem vettek részt az előző programokon. Tavaszi időpont: május 13–15. Jelentkezés: április 30-ig.

Evangelizációs és misszióimunkatárs-képzés

A májusi hétvége programja