Evangélikus Missziói Központ

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
(Mt 28,19–20)

 

 

 

 • március 23.  Missziói konzultáció – Piliscsaba
 • május 13–15.  Evangelizációs és missziói gyülekezetimunkatárs-képzés – Piliscsaba
 • május 21.  Városmissziói nap – Hatvan
 • május 28. Egyházkerületi missziói nap – Dél – Paks; Észak – Óbuda; Nyugat (Dunántúl) – Balatonboglár
 • június 19-23. Vaktábor – Piliscsaba
 • június 19-22. Közös asztal – Piliscsaba
 • június 20–24.  Ökumenikus missziói lelkészi, munkatársi konferencia – Révfülöp
 • július 3–6.  Az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciája – Piliscsaba
 • július 13-17. Szélrózsa találkozó – Gyula
 • július 23.  Ez az a nap! – Budapest, Puskás Stadion
 • augusztus 17–21.  BalatonNET evangéliumi találkozó – Balatonszemes
 • szeptember 9–11. Evangelizációs és missziói gyülekezetimunkatárs-képzés – Nyírség
 • szeptember 24. EPOT – Evangélikus presbiterek országos találkozója
 • október 1. Országos Férfimissziói Nap – Sárvár
 • október 8.  Országos evangelizáció – Budapest, Deák tér
 • október 9.  Missziói nap a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa missziói bizottságának szervezésében – Nyíregyháza
 • Alkoholbeteg-mentő gyógyító hét ősszel – Piliscsaba