Evangélikus Missziói Központ

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
(Mt 28,19–20)

 

 

 

Ima Magyarországért, a magyar nemzetért 12 héten át az Őrtüzek Imamozgalom szervezésében

A szervezők leveléből:

Sokan sokféleképpen gondolkodunk a mai magyar és európai helyzetről. Különböző véleményünk van arról, hogy mi lenne az ideális megoldás, mit kellene tennünk, mit remélünk a magyarság jövőjével kapcsolatban. Keresztényként egy valamiben azonban egyet kell gondolunk: imádkoznunk kell az országunkért, népünkért, mert égető szükségünk van arra, hogy az Úr akarata valósuljon meg közöttünk, amint a mennyben, úgy a földön is!

Ezért most mi, az Őrtüzek Imádság Háza szolgálói hívunk és várunk Téged, kérjük együtt Istent, hogy valósuljon meg szeretet-terve Magyarországon, keressük egyedül az Ő országát és igazságát, mert csakis az jelenti számunkra az életet! Szellemi-lelki harc van, ezért legyünk őrálló imaharcosok, akik készítik az Úr útját, hogy a szellemi légtér tisztuljon és Isten cselekedjen.

 


Az imádkozás hat területe, amelyek kéthetente követik egymást:

  1. A magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az egyházi vezetőkért. (január 9-től 22-ig)
    A kezdő témában Varga László kaposvári megyéspüspök mondja el gondolatait:

2. A politikusokért, a világi vezetőkért. (január 23-tól február 5-ig) – bevezető: Szeverényi János lelkész

3. A tömegtájékoztatásért, közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteletben tartsák a másik véleményét, és egymást, szerető és elfogadó módon beszéljenek egymással. (február 6-tól 19-ig) – bevezető: Lackfi János költő

4. A családokért, mint legkisebb közösségekért, emberi kapcsolatokért. (február 20-tól március 5-ig) – bevezető: Pataki Albert MPE egyházelnök

5. A fiatalokért, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei. (március 6-tól 19-ig)

6. Magyarország megtéréséért, az ébredésért. (március 20-tól április 3-ig) – bevezető: Somogyi Tibor, Őrtüzek Imádság Háza

 

További információk, csatlakozás

Imasegédlet az imatémákhoz