Evangélikus Missziói Központ

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
(Mt 28,19–20)

 

 

 

„Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!" (Lk 6,36)

2021. október 9-én 10 és 13 óra között kerül megrendezésre a Deák téri országos evangelizáció, amely követhető lesz az interneten is.

Mindenkit szeretettel várunk!