Evangélikus Missziói Központ

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
(Mt 28,19–20)

 

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottsága pályázatot ír ki az evangélikus gyülekezetek missziói munkájának támogatására.

 

Egyházmegyei programra az azt befogadó egyházközség a saját nevében pályázhat, és emellett ők benyújthatnak pályázatot gyülekezeti célra is.

Többlelkészes gyülekezetek esetében a missziói bizottság mérlegelheti egynél több (legfeljebb 3) pályázat támogatását.

Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot.

Pályázni lehet missziói programokra vagy missziói kiadványok megjelentetésének támogatására.

Azokat a pályázatokat tudjuk támogatni, melyek hangsúlyosan evangelizációs és missziói tartalmat hordoznak.

Az ifjúsági és gyermekmunkát a Gyermek- és Ifjúsági Bizottság által kiírt pályázat segíti.

A benyújtott pályázatokat a fent említett bizottság delegált tagjai bírálják el.

A pályázati kiírás és a támogatottak listája az Evangélikus Életben, az Evangélikus Missziói Központ honlapján és a Fraterneten is megjelenik. Az eredményről külön értesítést nem küldünk.

 

Pályázati keret: 7.000.000 Ft

Megpályázható összeg: 50–200 ezer Ft

A pályázatok beérkezési határideje: 2023. április 25.

Kifizetés május hónap végén.

                                     

Pályázni csak hiánytalanul kitöltött hivatalos űrlapon lehet, csak elszámolási határidő előtt megvalósuló programra. Szabálytalanul kitöltött és határidőn túl érkezett pályázatokat nem fogadunk el.

Azok a gyülekezetek nem pályázhatnak, amelyek az előző év(ek)ben nem, vagy nem megfelelő módon, illetve késve számoltak el a pályázaton nyert támogatásról.

Amennyiben a pályázó a kapott összegről nem számol el, a támogatást vissza kell fizetnie.

 

A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSE:

Az aláírt és lebélyegzett pályázatot e-mailben kérjük beküldeni, a következő címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

További részletek és pályázati űrlap a csatolt dokumentumban: Missziói pályázat 2023

 

-------

ELSZÁMOLÁS:

A pályázat elszámolási határideje: 2023. november 30.

Az elszámolás tartalma: beszámoló a megvalósult programról/kiadványról, a pályázati cél megvalósítását igazoló számviteli bizonylatok záradékolt, hitelesített másolatai, a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok. 

Az elszámoláshoz űrlapot nem küldünk. Az elszámolást az Evangélikus Missziói Központba kell elküldeni: 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 38.