Evangélikus Missziói Központ

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
(Mt 28,19–20)

 

 

 

Új szívet adok nektek!

Isten Igéje teremt hitet, egyházat. A teremtettség az ő szava által jött létre. A mínuszba, halálba süllyedt világnak, egyháznak is ő adott életet a megváltásban, és lehetőséget a folyamatos megújulásra. ...

Jézus a testet öltött Ige. Ezt az Igét kapta a XVI. századi - egyházra nem nagyon hasonlító - szervezet is. Luthernek és mindazoknak, akik befogadták az élet beszédét, mennyei perspektívák nyíltak személyes és közösségi életükben. Erre az Igére van szüksége a ma egyházának is. Életet, hitet, megújulást, jövőt csak Istentől kaphatunk. Urunk megtérésre, megújulásra hív minket az október 14-ei országos evangelizáción is. Ő szól, Ő hív, Ő adhat új szívet.

Szeretettel várjuk minden „szomjas” testvérünket, hozzátartozóikat, munkatársaikat, szomszédjaikat erre az éves nagy találkozóra, amely a reformáció 500. évfordulójának ünnepén eszköz lehet Urunk kezében.

A nap fő igehirdetője Ulrich Parzany német evangélikus lelkész, Európa-szerte ismert evangelista lesz, a nap zenei vezetője pedig Győri János Sámuel. Szlovéniából, Muravidékről magyar-szlovén zenekar szolgálata színesíti a programot.

A szekciók nagy részében a hallott igehirdetés által felvetett témákat beszélhetik meg a résztvevők a reformáció jegyében. Néhány szekcióba egyedi tartalmak is bekerültek. Az egyik helyszín a felújított evangélikus múzeum lesz.

A délután folyamán hárman tesznek tanúságot arról, hogy mit cselekedett életükben Isten.

Jó hagyományunk szerint útra bocsátó igehirdetéssel és úrvacsorai közösséggel zárul a nap.

Jöjjetek, íme minden kész!

Az Evangelizációs és Missziói Bizottság nevében,

Szeverényi János